ý tưởng kinh doanh ở nông thôn

15 Ý tưởng kinh doanh tại nông thôn hiệu quả

20140318 Lừa và Dê là những loại thực phẩm mới trên thị trường hiện nay, đặc biệt chúng có giá bán rất cao, hơn nữa thịt lừa còn có khả năng chữa một số bệnh, do vậy việc nuôi lừa hoặc dê thịt rất có tiềm năm phát triển. Dù biết tại nông thôn sẽ khó more »